Jumat, 01 April 2016

ELINGA BEBAYA ING MARGA

ELINGA BEBAYA ING MARGA                By Ismanto


MALEM MINGGU KUTHA SALA PANCEN RAME

ABANG BIRU SPEDA MOTOR SAK WERNANE


PATING SLIWER KAYA PADHA REBUT BANTER

ORA BENER TANPA TANDA WATON MINGER


JO SEMBRANA GATEKNA TANDA ING MARGA

DA ELINGO BEBAYA KANG NGGONDHOL NYAWA


PARA MUDHA KEH AKEHE TANPA DUGA

DUPEH BISA ORA ELING MRING BEBAYA


TUMRAP PARA PENGEMUDI APA WAE

DHA NINDAKNA LALU LINTAS PRATURANE


GAMBAR CUMPLUNG NJABAN KUTHA WIGATEKNA

AJA MBAMBUNG MLEBU KUTHA  DEN ALONA


PRATURANE LALU LINTAS SAK TEMENE

MAMRIHAKE KESLAMETAN SAPA WAE


MENDAH DENE YEN TA  PADHA NINDAKAKE

NEGARANE TATA HARJA LAN TENTREMEPRINT HALAMAN PRINT HALAMAN
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar