Senin, 11 April 2016

JAMBE SURUH

JAMBE SURUH                  By S. Padimin
                    Do = D 4/4 Kendangan

SUK ESUK WIS WAYAHE SI MBOK SURA YEN WERUH SABEN DINANE KINANGE JAMBE SURUH KINANGE JAMBE SURUH LUNGGUH LAWANG GAWENE

KARO NGRACIK KINANGE APU GAMBIR JAMBE SURUH CAMPURANE
KINANGE JAMBE SURUH KINANGE JAMBE SURUH ORA LALI NDHEPLOK'E

Reff
SI MBOK SURA YEN NYUSUR DI EMUTAKE MRANA MRENE
NGRASAK'AKE LAMBENE NGANTI NDOMBLE DLEWERAN DUBANGE

NGANTUK MEREM MRIPATE KEBANJUR NGANTI KELELEGEN SUSURE
KINANGE JAMBE SURUH KINANGE JAMBE SURUH SI MBOK SURA GAWENEPRINT HALAMAN PRINT HALAMAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar