Senin, 11 April 2016

RUJAK ULEG

RUJAK ULEG
                    Do = D 4/4 Moderato


RUJAK ULEG KRASA SEPET KAKEHAN CENGKIR
ATINE JUDHEG DHADHANE SESEG KAKEHAN PIKIR
NGALAM NDONYA WARNA WARNA KAHANANE JARENE
BIYEN KANDHA JANJI GELEM NGETUT'AKE
SUWE SUWE MUNDHAK PINTER AKEH POKALE JARENE
BLANJA SEPELE DI DHELIK'KE NENG KUPLUK'E

RUJAK TIMUN DHELEG DHELEG TERUS NGALAMUN
JARENE GUMUN BLANJANE CUPET NGGO TUKU SABUN
NGALAM NDONYA WARNA WARNA KAHANANE JARENE
MBIYEN APA SAIKINE KATON PIYE
ATI MURKA GOLEK KANA NGEBUT KENE
TIWAS DI ANGSA JEBUL 'RA ANA MAREME

KOPI SUSU ILANG KOPINE KARI GELASE
AWAK'E KURU PACARE MLAYU ENTEK DHUWITE
NGALAM NDONYA WARNA WARNA KAHANANE JARENE
'RA DIGAGAS PAPAT OMAH KARI PAGAR'E
BANDHA BABLAS ANAK BOJO 'RA DI PIKIR BUTUH'E
YEN 'RA MAWAS MALAH BUBRAH RUMAH TANGGANE

KOPI SUSU KOPI SUSU SING DODOL AYU
MESEM NGGUYU KEMRUBUT AKEH SING TUKU
AJA NGGUMUN KAHANAN AKEH SING PALSU
NYANDHANG NGANGGO KABEH IKU BISA DITIRU
AE AE AE AE AE AE AE AE YAE YAE YAE YAE
KOPI SUSU...............................


 
PRINT HALAMAN PRINT HALAMAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar