Senin, 11 April 2016

TEMANTEN ANYAR

TEMANTEN ANYAR
                                                                                              Do = G 4/4 Moderato
 

IBA SENENGE TEMANTEN ANYAR
LENGGAHE JEJER BUSANA KEMBAR
TAMUNE KEBAK PARA SUDAGAR
MUDHA LAN MUDHI KATONE BINGAR
TEKAMU MUKTI LENGGAH'E RAPI
PRA PRAMUGARI SINAWANG EDI
MANTEN DIKANTHI GANDANE WANGI
PARA WARTAWAN WIWIT BERAKSI

BEDA MANEH GEDHONG SING IKI
MANTENE JEJER KATONE WEDI
KAKUNG KAYA PERMADI
PUTRINE TUWA WIS NINI NINI
MANTENE LANANG UNJAL AMBEGAN
KAWIN SEPISAN OLEH GATOSAN
TAMUNE MESEM RERASAN
MANTENE KRUNGU S'MAPUT DADAK'AN

WARNA WARNA LAKON ING NDONYA
KOCAP MANEH KEJONGKENG DEWA
TEMANTEN KAKUNG NGLEGA SARIRA
YEN SINAWANG KAYA LESMANA
TEMANTEN PUTRI KAYA SEMBADRA
ATINE SEDHIH KAWIN DIPEKSA
TEMANTEN KAKUNG ATINE BINGUNG
MUNG MUNTHAK MANTHUK
KAYA JALANGKUNG


PRINT HALAMAN PRINT HALAMAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar