Minggu, 10 April 2016

MENANTI JANJI

KR.  MENANTI  JANJI             By S. Poniman
                    Do = F 4/4 Moderato


MENANTIKAN JAYA MASSA DATANG JADI PELITA 'NUBARI
DI DALAM KELAM NAN SEDANG TIBA MENIMPA DIRI

JANGANLAH DUHAI SEDIH HATI HADAPILAH KELAM
DENGAN JIWA TABAH MENANTIKAN JAYA
JANGAN JUA BERPUTUS ASA BERDAYA UPAYA

ATASILAH SEGALA DENGAN BANGGA SERTA RELA SUCI
SEMOGA TUHAN LIMPAHKAN BAHAGIA DI PAGI BERSERI


PRINT HALAMAN PRINT HALAMAN
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar