Minggu, 03 April 2016

WADHUK GAJAH MUNGKUR

WADHUK GAJAH MUNGKUR         By Andjar Any
                    Do = C 4/4 Moderato


NENG SIKILING GUNUNG GANDHUL TING JENGGELEG GUNUNG DADI TANGGUL
LERAB LERAB WADHUK WONOGIRI GAJAH MUNGKUR EDI PENI

PIGUNA TUMRAP PETANI NGENDHALENI BANJIR SING NEKANI
PIGUNA TUMRAP PARIWISATA SING BISA NAMBAH KUNCARA

Reff
JANJI NYAWANG GAJAH MUNGKUR NJUR KELINGAN NYANG PARA SEDULUR
SING LILA DADI PEJUANG TRANSMIGRASI DEMI PEMBANGUNAN DEMI PEMBANGUNAN.....

SUNARING PRADANGGA PATI KANG SUMOROT ENDAHE KEPATI
BANYU MILI IKI DADI SEKSI ANAK PUTU TEMBE MBURI


PRINT HALAMAN PRINT HALAMAN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar