Senin, 11 April 2016

AJA SUJANA

AJA SUJANA
                                                                          Do = G 4/4 Rancak (Duet Waldjinah & Gesang)

(-) ANGGER ANGGER KOK NGONO
(+) PIYE PIYE
(-) TEKA TEKA NJUR NGOSO
(+) AH ORA
(-) AKU DI ANGGEP APA 'RA SETIYA KAYAMU PIRA BUTUH'E APA

(+) O.. MESTI KOK NJUR SUJANA
(-) PIYE PIYE
(+) AKU LUNGA MAKARYA
(-) AH..'PA IYA..
(+) SUPAYA KULAWARGA TETEP TENTREM LAN RAHARJA
(+) AJA SOK NJUR SUJANA

(-) DENGAREN KOK WIS MULIH
(+) PIYE PIYE
(-) TEKA TEKA NJUR SEDHIH
(+) AH..ORA..
(-) SAJAK DIGAWE GELA KARO SAPA NENG KANA KANA SAPA SING NGIRA

(+) O..ANGGER ANGER KOK NGONO
(-) PIYE PIYE
(+) ALA BECIK WONG LORO
(-) AH TENAN KUWI
(+) BUKTINE KARO KOWE GEMRAYAH ANAK PUTUNE
(+) AJA SUJANA WAEPRINT HALAMAN PRINT HALAMAN
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar