Rabu, 13 April 2016

BLITAR

JW . BLITAR
4/4 Moderato Laras Slendro

BLITAR KUTHA CILIK SING KAWENTAR
EDI PENI GUNUNG KELUD SING NGAYOMI
BLITAR JAMAN JEPANG NATE GEMPAR
PETA BRONTAK SING DIPIMPIN SUPRIYADI

BLITAR NYIMPEN AWUNE SANG NATA
MOJOPAHIT ANA CANDI PENATARAN
BLITAR NYIMPEN LAYONE BUNG KARNO
PROKLAMATOR LAN PRESIDEN KANG KAPISAN

Reff 
ANA C’RITA JARE PATIH GAJAH MADA
ING KANG BISA NYAWIJEKE NUSANTARA
LAN UGA BUNG KARNO KANG KONDANG KALOKA
ANA TLATAH BLITAR LAHIR CILIK MULA

ORA MOKAL BLITAR DADI KEMBANG LAMBE
ORA MORAL AKEH KANG PADA NYATAKAKE
YEN TA BANYU NUKULAKE PATRIOTE
YEN TA GENI NGURUPAKE SEMANGATE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar